AKCJONARIAT

 

AKCJONARIUSZE LICZBA AKCJI I GŁOSÓW UDZIAŁ %
Larq Growth Fund I FIZ 624 281 28.04%
Michał Sadowski 215 918 9.70%
Piotr Wierzejewski 217 118 9.75%
Unfold.vc ASI S.A. 224 682 10.09%
Pozostali 944 616 42.42%
RAZEM 2 226 615 100.00%