AKCJONARIAT

 

AKCJONARIUSZE LICZBA AKCJI I GŁOSÓW UDZIAŁ %
Larq Growth Fund I FIZ 624 281 28.27%
Michał Sadowski 215 318 9.75%
Piotr Wierzejewski 215 318 9.75%
Unfold.vc ASI S.A. 224 682 10.17%
Pozostali 928 854 42.06%
RAZEM 2 208 453 100.00%