AKCJONARIAT

 

AKCJONARIUSZE LICZBA AKCJI I GŁOSÓW UDZIAŁ %
Larq Growth Found I FIZ 624 281 29.01%
Michał Sadowski 227 028 10.55%
Piotr Wierzejewski 227 028 10.55%
Venture Inc S.A. 224 682 10.44%
Pozostali 848 769 39.44%
RAZEM 2 151 788 100.00%