AKCJONARIAT

 

AKCJONARIUSZE LICZBA AKCJI I GŁOSÓW UDZIAŁ %
Larq Growth Found I FIZ 679 281 31.57%
Michał Sadowski 248 028 11.53%
Piotr Wierzejewski 248 028 11.53%
Venture Inc S.A. 224 682 10.44%
Rockbridge TFI 134 385 6.25%
Pozostali 617 384 28.69%
RAZEM 2 151 788 100.00%