AKCJONARIAT

 

AKCJONARIUSZE LICZBA AKCJI I GŁOSÓW UDZIAŁ %
Larq Growth Fund I FIZ 624 281 28.27%
Michał Sadowski 227 028 10.28%
Piotr Wierzejewski 227 028 10.28%
Unfold.vc ASI S.A. 224 682 10.17%
Pozostali 905 434 41.00%
RAZEM 2 208 453 100.00%