AKCJONARIAT

 

AKCJONARIUSZE LICZBA AKCJI I GŁOSÓW UDZIAŁ %
Larq Growth Found I FIZ 624 281 28.93%
Michał Sadowski 227 028 10.52%
Piotr Wierzejewski 227 028 10.52%
Venture Inc S.A. 224 682 10.41%
Pozostali 854 824 39.61%
RAZEM 2 157 843 100.00%