Raporty bieżące

21.10.2020 Raport EBI 18/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 511.51 KB

21.10.2020 Raport ESPI 26/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 632.27 KB

16.10.2020 Raport EBI 17/2020 – Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Rozmiar: 110.09 KB

16.10.2020 Raport ESPI 25/2020 – Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Rozmiar: 281.82 KB

14.10.2020 Raport ESPI 24/2020 – Liczba klientów Brand 24 w III kwartale 2020 roku

Rozmiar: 284.87 KB

30.09.2020 Raport EBI 16/2020 – Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Rozmiar: 108.88 KB

30.09.2020 Raport ESPI 23/2020 – Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Rozmiar: 281.74 KB

21.08.2020 Raport EBI 15/2020 – Informacja nt. objęcia akcji serii H w ramach Programu Motywacyjnego

Rozmiar: 111.47 KB

23.07.2020 Raport ESPI 22/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Rozmiar: 355.94 KB

14.07.2020 Raport ESPI 21/2020 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Rozmiar: 281.13 KB

10.07.2020 Raport ESPI 20/2020 – Liczba klientów Brand 24 w II kwartale 2020 roku

Rozmiar: 283.69 KB

06.07.2020 Raport ESPI 19/2020 – Informacja nt. sprostowania do zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Rozmiar: 513.61 KB

01.07.2020 Raport ESPI 18/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Rozmiar: 476.46 KB

01.07.2020 Raport ESPI 17/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Rozmiar: 378.72 KB

01.07.2020 Raport ESPI 16/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Rozmiar: 394.10 KB

01.07.2020 Raport ESPI 15/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Rozmiar: 807.39 KB

30.06.2020 Raport ESPI 14/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2020 roku

Rozmiar: 283.68 KB

29.06.2020 Raport EBI 13/2020 – Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.

Rozmiar: 333.96 KB

24.06.2020 Raport ESPI 13/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Rozmiar: 553.38 KB

19.06.2020 Raport EBI 12/2020 – Rejestracja przez sąd zmiany statutu BRAND24 S.A.

Rozmiar: 147.61 KB

03.06.2020 Raport EBI 11/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 86.65 KB

03.06.2020 Raport ESPI 12/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 281.64 KB

29.05.2020 Raport EBI 10/2020 – Podsumowanie informacji nt. emisji akcji serii J

Rozmiar: 90.55 KB

22.05.2020 Raport EBI 9/2020 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Brand 24 S.A.

Rozmiar: 68.39 KB

06.05.2020 Raport ESPI 11/2020 – Zawarcie umów objęcia akcji serii J

Rozmiar: 282.21 KB

05.05.2020 Raport EBI 8/2020 – Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Rozmiar: 204.36 KB

05.05.2020 Raport ESPI 10/2020 – Informacja nt. uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii J

Rozmiar: 283.14 KB

02.05.2020 Raport EBI 6/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku

Rozmiar: 66.80 KB

01.05.2020 Raport ESPI 9/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 29 kwietnia 2020 roku

Rozmiar: 283.77 KB

29.04.2020 Raport ESPI 8/2020 – Informacja nt. uchwały zarządu dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii J

Rozmiar: 287.01 KB

29.04.2020 Raport EBI 5/2020 – Informacja nt. treści uchwał podjętych przez NWZ Brand 24 S.A. w dniu 29 kwietnia 2020 r.

Rozmiar: 428.66 KB

15.04.2020 Raport ESPI 7/2020 – Liczba klientów Brand 24 w I kwartale 2020 roku

Rozmiar: 287.35 KB

07.04.2020 Raport ESPI 6/2020 – Informacja nt. zawarcia umowy pożyczki

Rozmiar: 283.37 KB

05.04.2020 Raport ESPI 5/2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Rozmiar: 905.36 KB

03.04.2020 Raport EBI 4/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 408.16 KB

03.04.2020 Raport ESPI 4/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 567.97 KB

02.04.2020 Raport ESPI 3/2020 – Zawiadomienie przekazane przez akcjonariusza Spółki

Rozmiar: 520.82 KB

02.04.2020 Raport ESPI 2/2020 – Powzięcie informacji nt. zawarcia przez akcjonariuszy Spółki porozumienia

Rozmiar: 815.38 KB

28.01.2020 Raport EBI 1/2020 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2020

Rozmiar: 28.48 KB

15.01.2020 Raport ESPI 1/2020 – Liczba klientów Brand 24 w IV kwartale 2019 roku

Rozmiar: 291.22 KB

22.10.2019 Raport ESPI 15/2019 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Rozmiar: 286.12 KB

16.10.2019 Raport EBI 15/2019 – Informacja nt. objęcia akcji serii H w ramach Programu Motywacyjnego

Rozmiar: 32.46 KB

16.10.2019 Raport ESPI 14/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 14 października 2019 roku

Rozmiar: 285.21 KB

14.10.2019 Raport EBI 14/2019 – Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A.

Rozmiar: 150.24 KB

14.10.2019 Raport EBI 13/2019 – Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Brand 24 S.A.

Rozmiar: 37.93 KB

04.10.2019 Raport ESPI 13/2019 – Liczba klientów Brand 24 w III kwartale 2019 roku

Rozmiar: 287.53 KB

18.09.2019 Raport ESPI 12/2019 – Zawiadomienie o zwiększeniu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Rozmiar: 284.78 KB

18.09.2019 Raport ESPI 11/2019 – Informacja o transakcjach na akcjach Brand 24 S.A.

Rozmiar: 519.80 KB

18.09.2019 Raport ESPI 10/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 422.25 KB

18.09.2019 Raport EBI 12/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 180.34 KB