Raporty bieżące

15.07.2022 Raport ESPI 11/2022 – Wybrane dane operacyjne GK Brand 24 za II kwartał 2022 r.

Rozmiar: 99.08 KB

04.07.2022 Raport ESPI 10/2022 –Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30.06.2022

Rozmiar: 281.58 KB

30.06.2022 Raport ESPI 9/2022 – Informacja nt. treści uchwał podjętych przez ZWZ Brand 24 S.A.

Rozmiar: 290.12 KB

03.06.2022 Raport ESPI 8/2022 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 1.71 MB

01.06.2022 Raport ESPI 7/2022 – Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy

Rozmiar: 480.24 KB

24.05.2022 Raport ESPI 6/2022 – Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy

Rozmiar: 476.87 KB

13.05.2022 Raport ESPI 5/2022 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku

Rozmiar: 280.19 KB

13.04.2022 Raport ESPI 4/2022 – Wybrane dane operacyjne GK Brand 24 za I kwartał 2022 r.

Rozmiar: 286.78 KB

17.03.2022 Raport ESPI 3/2022 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Rozmiar: 457.44 KB

20.01.2022 Raport ESPI 2/2022 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Rozmiar: 281.02 KB

17.01.2022 Raport ESPI 1/2022 – Wybrane dane operacyjne GK Brand 24 za IV kwartał 2021 r.

Rozmiar: 288.12 KB

23.12.2021 Raport ESPI 28/2021 – Powołanie Członka Zarządu BRAND 24 S.A.

Rozmiar: 282.53 KB

09.12.2021 Raport ESPI 27/2021 – Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta

Rozmiar: 281.43 KB

02.12.2021 Raport ESPI 26/2021 – Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z oświadczeniem KDPW

Rozmiar: 285.19 KB

01.12.2021 Raport ESPI 25/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 29.11.2021

Rozmiar: 90.96 KB

29.11.2021 Raport ESPI 24/2021 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Brand 24 S.A.

Rozmiar: 286.38 KB

29.11.2021 Raport ESPI 23/2021 – Informacja nt. treści uchwał podjętych przez NWZ Brand 24 S.A. w dniu 29.11.2021

Rozmiar: 751.59 KB

10.11.2021 Raport ESPI 22/2021 – Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ Brand 24 S.A. zwołanego na 29 listopada 2021 r.

Rozmiar: 624.04 KB

08.11.2021 Raport ESPI 21/2021 – Żądanie Akcjonariusza o umieszczenie dodatkowych spraw do porządku obrad NWZ Brand 24 S.A. zwołanego na 29 listopada 2021 r.

Rozmiar: 779.78 KB

02.11.2021 Raport ESPI 20/2021 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 798.92 KB

29.10.2021 Raport ESPI 19/2021 – Informacja nt. zamiaru przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2021-2023

Rozmiar: 122.00 KB

15.10.2021 Raport ESPI 18/2021 – Liczba klientów Brand 24 w III kwartale 2021 roku

Rozmiar: 281.03 KB

28.07.2021 Raport ESPI 17/2021 – Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu innowacyjnego realizowanego przez Emitenta

Rozmiar: 95.26 KB

15.07.2021 Raport ESPI 16/2021 – Liczba klientów Brand 24 w II kwartale 2021 roku

Rozmiar: 282.26 KB

25.06.2021 Raport ESPI 15/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 25.06.2021

Rozmiar: 94.26 KB

25.06.2021 Raport ESPI 14/2021 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Rozmiar: 456.31 KB

25.06.2021 Raport ESPI 13/2021 – Informacja nt. treści uchwał podjętych przez ZWZ Brand 24 S.A. w dniu 25.06.2021

Rozmiar: 625.15 KB

28.05.2021 Raport ESPI 12/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 282.41 KB

13.05.2021 Raport ESPI 11/2021 – Terminy publikacji raportów okresowych Brand 24 S.A. na rynku regulowanym w 2021 roku

Rozmiar: 282.60 KB

11.05.2021 Raport ESPI 10/2021 – Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Rozmiar: 355.86 KB

10.05.2021 Raport ESPI 9/2021 – Informacja o rekomendacji dofinansowania projektu innowacyjnego realizowanego przez Emitenta

Rozmiar: 283.46 KB

07.05.2021 Raport ESPI 8/2021 – Dopuszczenie akcji spółki do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

Rozmiar: 282.76 KB

15.04.2021 Raport ESPI 7/2021 – Liczba klientów Brand 24 w I kwartale 2021 roku

Rozmiar: 282.54 KB

08.04.2021 Raport ESPI 6/2021 – Otrzymanie zawiadomienia o wygaśnięciu porozumienia akcjonariuszy

Rozmiar: 476.51 KB

01.04.2021 Raport ESPI 5/2021 – Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy

Rozmiar: 481.95 KB

17.03.2021 Raport ESPI 4/2021 – Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu Spółki

Rozmiar: 284.26 KB

28.01.2021 Raport EBI 1/2021 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2021

Rozmiar: 71.69 KB

15.01.2021 Raport ESPI 3/2021 – Otrzymanie zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Brand24

Rozmiar: 2.21 MB

15.01.2021 Raport ESPI 2/2021 – Liczba klientów Brand 24 w IV kwartale 2020 roku

Rozmiar: 283.77 KB

11.01.2021 Raport ESPI 1/2021 – Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy

Rozmiar: 1.89 MB

20.11.2020 Raport ESPI 27/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 17 listopada 2020 roku

Rozmiar: 89.68 KB

17.11.2020 Raport EBI 26/2020 – Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Brand 24 S.A.

Rozmiar: 77.86 KB

17.11.2020 Raport EBI 25/2020 – Informacja nt. treści uchwał podjętych przez NWZA Brand 24 S.A. w dniu 17 listopada 2020 r.

Rozmiar: 357.97 KB

16.11.2020 Raport EBI 24/2020 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Brand 24 S.A.

Rozmiar: 68.08 KB

29.10.2020 Raport EBI 22/2020 – Informacja nt. zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

Rozmiar: 71.52 KB

29.10.2020 Raport EBI 21/2020 – Rozszerzenie porządku obrad NWZ Brand 24 S.A. zwołanego na dzień 17 listopada 2020 r.

Rozmiar: 294.49 KB

27.10.2020 Raport EBI 20/2020 – Informacja nt. współpracy z Autoryzowanym Doradcą

Rozmiar: 178.74 KB

27.10.2020 Raport EBI 19/2020 – Informacja nt. współpracy z Autoryzowanym Doradcą

Rozmiar: 71.90 KB

21.10.2020 Raport EBI 18/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 511.51 KB

21.10.2020 Raport ESPI 26/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 632.27 KB