Raporty bieżące

02.05.2020 Raport EBI 6/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku

Rozmiar: 66.80 KB

01.05.2020 Raport ESPI 9/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 29 kwietnia 2020 roku

Rozmiar: 283.77 KB

29.04.2020 Raport ESPI 8/2020 – Informacja nt. uchwały zarządu dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii J

Rozmiar: 287.01 KB

29.04.2020 Raport EBI 5/2020 – Informacja nt. treści uchwał podjętych przez NWZ Brand 24 S.A. w dniu 29 kwietnia 2020 r.

Rozmiar: 428.66 KB

15.04.2020 Raport ESPI 7/2020 – Liczba klientów Brand 24 w I kwartale 2020 roku

Rozmiar: 287.35 KB

07.04.2020 Raport ESPI 6/2020 – Informacja nt. zawarcia umowy pożyczki

Rozmiar: 283.37 KB

05.04.2020 Raport ESPI 5/2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Rozmiar: 905.36 KB

03.04.2020 Raport EBI 4/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 408.16 KB

03.04.2020 Raport ESPI 4/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 567.97 KB

02.04.2020 Raport ESPI 3/2020 – Zawiadomienie przekazane przez akcjonariusza Spółki

Rozmiar: 520.82 KB

02.04.2020 Raport ESPI 2/2020 – Powzięcie informacji nt. zawarcia przez akcjonariuszy Spółki porozumienia

Rozmiar: 815.38 KB

28.01.2020 Raport EBI 1/2020 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2020

Rozmiar: 28.48 KB

15.01.2020 Raport ESPI 1/2020 – Liczba klientów Brand 24 w IV kwartale 2019 roku

Rozmiar: 291.22 KB

22.10.2019 Raport ESPI 15/2019 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Rozmiar: 286.12 KB

16.10.2019 Raport EBI 15/2019 – Informacja nt. objęcia akcji serii H w ramach Programu Motywacyjnego

Rozmiar: 32.46 KB

16.10.2019 Raport ESPI 14/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 14 października 2019 roku

Rozmiar: 285.21 KB

14.10.2019 Raport EBI 14/2019 – Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A.

Rozmiar: 150.24 KB

14.10.2019 Raport EBI 13/2019 – Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Brand 24 S.A.

Rozmiar: 37.93 KB

04.10.2019 Raport ESPI 13/2019 – Liczba klientów Brand 24 w III kwartale 2019 roku

Rozmiar: 287.53 KB

18.09.2019 Raport ESPI 12/2019 – Zawiadomienie o zwiększeniu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Rozmiar: 284.78 KB

18.09.2019 Raport ESPI 11/2019 – Informacja o transakcjach na akcjach Brand 24 S.A.

Rozmiar: 519.80 KB

18.09.2019 Raport ESPI 10/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 422.25 KB

18.09.2019 Raport EBI 12/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 180.34 KB

18.07.2019 Raport ESPI 9/2019 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Rozmiar: 285.28 KB

15.07.2019 Raport ESPI 8/2019 – Liczba klientów Brand 24 w II kwartale 2019 roku

Rozmiar: 283.78 KB

28.06.2019 Raport ESPI 7/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 roku

Rozmiar: 283.96 KB

27.06.2019 Raport EBI 10/2019 – Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych w skład Rady Nadzorczej Brand 24 S.A.

Rozmiar: 55.77 KB

27.06.2019 Raport EBI 9/2019 – Informacja nt. treści uchwał podjętych przez ZWZ Brand 24 S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.

Rozmiar: 153.78 KB

26.06.2019 Raport EBI 8/2019 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Brand 24 S.A.

Rozmiar: 32.72 KB

31.05.2019 Raport ESPI 6/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 424.74 KB

31.05.2019 Raport EBI 7/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 179.47 KB

16.04.2019 Raport ESPI 5/2019 – Informacja o transakcjach na akcjach Brand 24 S.A.

Rozmiar: 467.08 KB

15.04.2019 Raport ESPI 4/2019 – Liczba klientów Brand24 w I kwartale 2019 roku

Rozmiar: 286.27 KB

10.04.2019 Raport EBI 5/2019 – Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Brand 24 S.A.

Rozmiar: 31.50 KB

21.03.2019 Raport EBI 4/2019 – Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018

Rozmiar: 4.43 MB

21.03.2019 Raport EBI 3/2019 – Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018

Rozmiar: 4.37 MB

29.01.2019 Raport EBI 2/2019 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2019

Rozmiar: 28.42 KB

15.01.2019 Raport ESPI 3/2019 – Liczba klientów Brand24 w IV kwartale 2018 roku

Rozmiar: 288.55 KB

08.01.2019 Raport ESPI 2/2019 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Rozmiar: 288.20 KB

08.01.2019 Raport EBI 1/2019 – Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Brand 24 S.A.

Rozmiar: 132.32 KB

02.01.2019 Raport ESPI 1/2019 – Informacja o transakcjach na akcjach Brand 24 S.A.

Rozmiar: 634.14 KB

21.12.2018 Raport ESPI 10/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 grudnia 2018 r.

Rozmiar: 283.23 KB

19.12.2018 Raport EBI 14/2018 – Treść uchwał powziętych w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 611.79 KB

26.11.2018 Raport EBI 13/2018 – Informacja nt. objęcia akcji w ramach kapitału warunkowego i dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki

Rozmiar: 23.43 KB

23.11.2018 Raport EBI 12/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 317.26 KB

23.11.2018 Raport ESPI 9/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 581.92 KB

12.10.2018 Raport ESPI 8/2018 – Liczba klientów Brand24 w III kwartale 2018 roku

Rozmiar: 282.04 KB

19.09.2018 Raport ESPI 7/2018 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Rozmiar: 328.72 KB

13.09.2018 Raport ESPI 6/2018 – Informacja o transakcjach na akcjach Brand 24 S.A.

Rozmiar: 282.88 KB

13.07.2018 Raport ESPI 5/2018 – Liczba klientów Brand24 w II kwartale 2018 roku

Rozmiar: 282.25 KB