Raporty bieżące

15.01.2024 Raport ESPI 1/2024 – Wybrane dane operacyjne Grupy Kapitałowej Brand 24 za IV kwartał 2023 r.

Rozmiar: 286.50 KB

08.12.2023 Raport ESPI 23/2023 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Rozmiar: 282.12 KB

20.11.2023 Raport ESPI 22/2023 – Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta

Rozmiar: 280.80 KB

20.11.2023 Raport ESPI 21/2023 – Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2023 roku

Rozmiar: 280.07 KB

10.11.2023 Raport ESPI 20/2023 – Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Rozmiar: 282.58 KB

22.10.2023 Raport ESPI 19/2023 – Rejestracja przez KDPW S.A. akcji serii K

Rozmiar: 282.58 KB

16.10.2023 Raport ESPI 18/2023 – Wybrane dane operacyjne Grupy Kapitałowej Brand 24 za III kwartał 2023 r.

Rozmiar: 287.20 KB

06.10.2023 Raport ESPI 17/2023 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Rozmiar: 100.28 KB

25.09.2023 Raport ESPI 16/2023 – Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2023 roku

Rozmiar: 280.98 KB

12.09.2023 Raport ESPI 15/2023 – Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Brand 24 za I półrocze 2023 roku

Rozmiar: 284.14 KB

24.08.2023 Raport ESPI 14/2023 – Zmiana adresu siedziby Brand 24 S.A.

Rozmiar: 280.75 KB

14.07.2023 Raport ESPI 13/2023 – Wybrane dane operacyjne Grupy Kapitałowej Brand 24 za II kwartał 2023 r.

Rozmiar: 285.79 KB

05.07.2023 Raport ESPI 12/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30.06.2023

Rozmiar: 282.95 KB

30.06.2023 Raport ESPI 11/2023 – Informacja nt. treści uchwał podjętych przez ZWZ Brand 24 S.A.

Rozmiar: 464.71 KB

02.06.2023 Raport ESPI 10/2023 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 1.31 MB

19.05.2023 Raport ESPI 9/2023 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku

Rozmiar: 280.41 KB

14.04.2023 Raport ESPI 8/2023 – Wybrane dane operacyjne Grupy Kapitałowej Brand 24 za I kwartał 2023 r.

Rozmiar: 287.05 KB

16.03.2023 Raport ESPI 7/2023 – Informacja o rozpoczęciu przez Emitenta przeglądu opcji strategicznych

Rozmiar: 282.96 KB

24.02.2023 Raport ESPI 6/2023 – Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Brand 24 za rok 2022

Rozmiar: 284.80 KB

07.02.2023 Raport ESPI 5/2023 – Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Rozmiar: 374.01 KB

07.02.2023 Raport ESPI 4/2023 – Powiadomienia o transakcjach otrzymane na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR

Rozmiar: 278.36 KB

30.01.2023 Raport ESPI 3/2023 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Rozmiar: 281.84 KB

20.01.2023 Raport ESPI 2/2023 – Interpretacja podatkowa w zakresie możliwości skorzystania przez Brand 24 z ulgi IP BOX

Rozmiar: 283.56 KB

13.01.2023 Raport ESPI 1/2023 – Wybrane dane operacyjne GK Brand 24 za IV kwartał 2022 r.

Rozmiar: 286.88 KB

27.12.2022 Raport ESPI 23/2022 – Otrzymanie zawiadomienia o zakończeniu stanu pośredniego nabycia akcji Spółki

Rozmiar: 461.64 KB

17.11.2022 Raport ESPI 22/2022 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Rozmiar: 281.45 KB

14.11.2022 Raport ESPI 21/2022 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku

Rozmiar: 279.40 KB

14.10.2022 Raport ESPI 20/2022 – Wybrane dane operacyjne GK Brand 24 za III kwartał 2022 r.

Rozmiar: 285.64 KB

13.10.2022 Raport ESPI 19/2022 – Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta

Rozmiar: 291.94 KB

16.09.2022 Raport ESPI 18/2022 – Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Rozmiar: 282.64 KB

13.09.2022 Raport ESPI 17/2022 – Rejestracja przez KDPW S.A. akcji serii K

Rozmiar: 281.69 KB

26.08.2022 Raport ESPI 16/2022 – Powiadomienie o transakcji otrzymane na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR

Rozmiar: 277.29 KB

20.08.2022 Raport ESPI 15/2022 – Rejestracja przez KDPW S.A. warrantów subskrypcyjnych Brand 24 S.A.

Rozmiar: 433.57 KB

18.08.2022 Raport ESPI 14/2022 – Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Brand 24 za I półrocze 2022 roku

Rozmiar: 284.56 KB

04.08.2022 Raport ESPI 13/2022 – Powiadomienie o transakcji otrzymane na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR

Rozmiar: 276.67 KB

04.08.2022 Raport ESPI 12/2022 – Otrzymanie zawiadomienia o wygaśnięciu porozumienia akcjonariuszy

Rozmiar: 473.07 KB

15.07.2022 Raport ESPI 11/2022 – Wybrane dane operacyjne GK Brand 24 za II kwartał 2022 r.

Rozmiar: 99.08 KB

04.07.2022 Raport ESPI 10/2022 –Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30.06.2022

Rozmiar: 281.58 KB

30.06.2022 Raport ESPI 9/2022 – Informacja nt. treści uchwał podjętych przez ZWZ Brand 24 S.A.

Rozmiar: 290.12 KB

03.06.2022 Raport ESPI 8/2022 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 1.71 MB

01.06.2022 Raport ESPI 7/2022 – Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy

Rozmiar: 480.24 KB

24.05.2022 Raport ESPI 6/2022 – Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy

Rozmiar: 476.87 KB

13.05.2022 Raport ESPI 5/2022 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku

Rozmiar: 280.19 KB

13.04.2022 Raport ESPI 4/2022 – Wybrane dane operacyjne GK Brand 24 za I kwartał 2022 r.

Rozmiar: 286.78 KB

17.03.2022 Raport ESPI 3/2022 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Rozmiar: 457.44 KB

20.01.2022 Raport ESPI 2/2022 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Rozmiar: 281.02 KB

17.01.2022 Raport ESPI 1/2022 – Wybrane dane operacyjne GK Brand 24 za IV kwartał 2021 r.

Rozmiar: 288.12 KB

23.12.2021 Raport ESPI 28/2021 – Powołanie Członka Zarządu BRAND 24 S.A.

Rozmiar: 282.53 KB

09.12.2021 Raport ESPI 27/2021 – Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta

Rozmiar: 281.43 KB

02.12.2021 Raport ESPI 26/2021 – Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z oświadczeniem KDPW

Rozmiar: 285.19 KB