Raporty bieżące

10.11.2021 Raport ESPI 22/2021 – Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ Brand 24 S.A. zwołanego na 29 listopada 2021 r.

Rozmiar: 624.04 KB

08.11.2021 Raport ESPI 21/2021 – Żądanie Akcjonariusza o umieszczenie dodatkowych spraw do porządku obrad NWZ Brand 24 S.A. zwołanego na 29 listopada 2021 r.

Rozmiar: 779.78 KB

02.11.2021 Raport ESPI 20/2021 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 798.92 KB

29.10.2021 Raport ESPI 19/2021 – Informacja nt. zamiaru przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2021-2023

Rozmiar: 122.00 KB

15.10.2021 Raport ESPI 18/2021 – Liczba klientów Brand 24 w III kwartale 2021 roku

Rozmiar: 281.03 KB

28.07.2021 Raport ESPI 17/2021 – Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu innowacyjnego realizowanego przez Emitenta

Rozmiar: 95.26 KB

15.07.2021 Raport ESPI 16/2021 – Liczba klientów Brand 24 w II kwartale 2021 roku

Rozmiar: 282.26 KB

25.06.2021 Raport ESPI 15/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 25.06.2021

Rozmiar: 94.26 KB

25.06.2021 Raport ESPI 14/2021 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Rozmiar: 456.31 KB

25.06.2021 Raport ESPI 13/2021 – Informacja nt. treści uchwał podjętych przez ZWZ Brand 24 S.A. w dniu 25.06.2021

Rozmiar: 625.15 KB

28.05.2021 Raport ESPI 12/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 282.41 KB

13.05.2021 Raport ESPI 11/2021 – Terminy publikacji raportów okresowych Brand 24 S.A. na rynku regulowanym w 2021 roku

Rozmiar: 282.60 KB

11.05.2021 Raport ESPI 10/2021 – Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Rozmiar: 355.86 KB

10.05.2021 Raport ESPI 9/2021 – Informacja o rekomendacji dofinansowania projektu innowacyjnego realizowanego przez Emitenta

Rozmiar: 283.46 KB

07.05.2021 Raport ESPI 8/2021 – Dopuszczenie akcji spółki do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

Rozmiar: 282.76 KB

15.04.2021 Raport ESPI 7/2021 – Liczba klientów Brand 24 w I kwartale 2021 roku

Rozmiar: 282.54 KB

08.04.2021 Raport ESPI 6/2021 – Otrzymanie zawiadomienia o wygaśnięciu porozumienia akcjonariuszy

Rozmiar: 476.51 KB

01.04.2021 Raport ESPI 5/2021 – Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy

Rozmiar: 481.95 KB

17.03.2021 Raport ESPI 4/2021 – Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu Spółki

Rozmiar: 284.26 KB

28.01.2021 Raport EBI 1/2021 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2021

Rozmiar: 71.69 KB

15.01.2021 Raport ESPI 3/2021 – Otrzymanie zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Brand24

Rozmiar: 2.21 MB

15.01.2021 Raport ESPI 2/2021 – Liczba klientów Brand 24 w IV kwartale 2020 roku

Rozmiar: 283.77 KB

11.01.2021 Raport ESPI 1/2021 – Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy

Rozmiar: 1.89 MB

20.11.2020 Raport ESPI 27/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 17 listopada 2020 roku

Rozmiar: 89.68 KB

17.11.2020 Raport EBI 26/2020 – Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Brand 24 S.A.

Rozmiar: 77.86 KB

17.11.2020 Raport EBI 25/2020 – Informacja nt. treści uchwał podjętych przez NWZA Brand 24 S.A. w dniu 17 listopada 2020 r.

Rozmiar: 357.97 KB

16.11.2020 Raport EBI 24/2020 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Brand 24 S.A.

Rozmiar: 68.08 KB

29.10.2020 Raport EBI 22/2020 – Informacja nt. zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

Rozmiar: 71.52 KB

29.10.2020 Raport EBI 21/2020 – Rozszerzenie porządku obrad NWZ Brand 24 S.A. zwołanego na dzień 17 listopada 2020 r.

Rozmiar: 294.49 KB

27.10.2020 Raport EBI 20/2020 – Informacja nt. współpracy z Autoryzowanym Doradcą

Rozmiar: 178.74 KB

27.10.2020 Raport EBI 19/2020 – Informacja nt. współpracy z Autoryzowanym Doradcą

Rozmiar: 71.90 KB

21.10.2020 Raport EBI 18/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 511.51 KB

21.10.2020 Raport ESPI 26/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 632.27 KB

16.10.2020 Raport EBI 17/2020 – Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Rozmiar: 110.09 KB

16.10.2020 Raport ESPI 25/2020 – Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Rozmiar: 281.82 KB

14.10.2020 Raport ESPI 24/2020 – Liczba klientów Brand 24 w III kwartale 2020 roku

Rozmiar: 284.87 KB

30.09.2020 Raport EBI 16/2020 – Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Rozmiar: 108.88 KB

30.09.2020 Raport ESPI 23/2020 – Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Rozmiar: 281.74 KB

21.08.2020 Raport EBI 15/2020 – Informacja nt. objęcia akcji serii H w ramach Programu Motywacyjnego

Rozmiar: 111.47 KB

23.07.2020 Raport ESPI 22/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Rozmiar: 355.94 KB

14.07.2020 Raport ESPI 21/2020 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Rozmiar: 281.13 KB

10.07.2020 Raport ESPI 20/2020 – Liczba klientów Brand 24 w II kwartale 2020 roku

Rozmiar: 283.69 KB

06.07.2020 Raport ESPI 19/2020 – Informacja nt. sprostowania do zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Rozmiar: 513.61 KB

01.07.2020 Raport ESPI 18/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Rozmiar: 476.46 KB

01.07.2020 Raport ESPI 17/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Rozmiar: 378.72 KB

01.07.2020 Raport ESPI 16/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Rozmiar: 394.10 KB

01.07.2020 Raport ESPI 15/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Rozmiar: 807.39 KB

30.06.2020 Raport ESPI 14/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2020 roku

Rozmiar: 283.68 KB

29.06.2020 Raport EBI 13/2020 – Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.

Rozmiar: 333.96 KB

24.06.2020 Raport ESPI 13/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Rozmiar: 553.38 KB