Raporty bieżące

29.05.2024 Raport ESPI 19/2024 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 1.80 MB

07.05.2024 Raport ESPI 18/2024 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Rozmiar: 734.17 KB

07.05.2024 Raport ESPI 17/2024 – Powiadomienie o transakcji otrzymane na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR

Rozmiar: 280.55 KB

01.05.2024 Raport ESPI 16/2024 – Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Rozmiar: 355.87 KB

01.05.2024 Raport ESPI 15/2024 – Powiadomienia o transakcjach otrzymane na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Rozmiar: 278.93 KB

01.05.2024 Raport ESPI 14/2024 – Informacja o zamiarze ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji Brand24.

Rozmiar: 283.34 KB

01.05.2024 Raport ESPI 13/2024 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Rozmiar: 373.66 KB

30.04.2024 Raport ESPI 12/2024 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Rozmiar: 318.78 KB

30.04.2024 Raport ESPI 11/2024 – Powiadomienie o transakcjach otrzymane na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR

Rozmiar: 276.61 KB

30.04.2024 Raport ESPI 10/2024 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Rozmiar: 317.96 KB

30.04.2024 Raport ESPI 10/2024 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Rozmiar: 279.90 KB

29.04.2024 Raport ESPI 8/2024 – Zawarcie umowy sprzedaży akcji Spółki przez znaczących akcjonariuszy na rzecz Prowly.com sp. z o.o.

Rozmiar: 288.56 KB

29.04.2024 Raport ESPI 7/2024 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Rozmiar: 287.41 KB

29.04.2024 Raport ESPI 6/2024 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Rozmiar: 288.50 KB

15.04.2024 Raport ESPI 5/2024 – Wybrane dane operacyjne Grupy Kapitałowej Brand 24 za I kwartał 2024 r.

Rozmiar: 291.57 KB

01.04.2024 Raport ESPI 4/2024 – Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2023 r.

Rozmiar: 283.95 KB

06.03.2024 Raport ESPI 3/2024 – Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Brand 24 za rok 2023

Rozmiar: 284.38 KB

31.01.2024 Raport ESPI 2/2024 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Rozmiar: 281.57 KB

15.01.2024 Raport ESPI 1/2024 – Wybrane dane operacyjne Grupy Kapitałowej Brand 24 za IV kwartał 2023 r.

Rozmiar: 286.50 KB

08.12.2023 Raport ESPI 23/2023 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Rozmiar: 282.12 KB

20.11.2023 Raport ESPI 22/2023 – Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta

Rozmiar: 280.80 KB

20.11.2023 Raport ESPI 21/2023 – Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2023 roku

Rozmiar: 280.07 KB

10.11.2023 Raport ESPI 20/2023 – Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Rozmiar: 282.58 KB

22.10.2023 Raport ESPI 19/2023 – Rejestracja przez KDPW S.A. akcji serii K

Rozmiar: 282.58 KB

16.10.2023 Raport ESPI 18/2023 – Wybrane dane operacyjne Grupy Kapitałowej Brand 24 za III kwartał 2023 r.

Rozmiar: 287.20 KB

06.10.2023 Raport ESPI 17/2023 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Rozmiar: 100.28 KB

25.09.2023 Raport ESPI 16/2023 – Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2023 roku

Rozmiar: 280.98 KB

12.09.2023 Raport ESPI 15/2023 – Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Brand 24 za I półrocze 2023 roku

Rozmiar: 284.14 KB

24.08.2023 Raport ESPI 14/2023 – Zmiana adresu siedziby Brand 24 S.A.

Rozmiar: 280.75 KB

14.07.2023 Raport ESPI 13/2023 – Wybrane dane operacyjne Grupy Kapitałowej Brand 24 za II kwartał 2023 r.

Rozmiar: 285.79 KB

05.07.2023 Raport ESPI 12/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30.06.2023

Rozmiar: 282.95 KB

30.06.2023 Raport ESPI 11/2023 – Informacja nt. treści uchwał podjętych przez ZWZ Brand 24 S.A.

Rozmiar: 464.71 KB

02.06.2023 Raport ESPI 10/2023 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Rozmiar: 1.31 MB

19.05.2023 Raport ESPI 9/2023 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku

Rozmiar: 280.41 KB

14.04.2023 Raport ESPI 8/2023 – Wybrane dane operacyjne Grupy Kapitałowej Brand 24 za I kwartał 2023 r.

Rozmiar: 287.05 KB

16.03.2023 Raport ESPI 7/2023 – Informacja o rozpoczęciu przez Emitenta przeglądu opcji strategicznych

Rozmiar: 282.96 KB

24.02.2023 Raport ESPI 6/2023 – Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Brand 24 za rok 2022

Rozmiar: 284.80 KB

07.02.2023 Raport ESPI 5/2023 – Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Rozmiar: 374.01 KB

07.02.2023 Raport ESPI 4/2023 – Powiadomienia o transakcjach otrzymane na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR

Rozmiar: 278.36 KB

30.01.2023 Raport ESPI 3/2023 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Rozmiar: 281.84 KB

20.01.2023 Raport ESPI 2/2023 – Interpretacja podatkowa w zakresie możliwości skorzystania przez Brand 24 z ulgi IP BOX

Rozmiar: 283.56 KB

13.01.2023 Raport ESPI 1/2023 – Wybrane dane operacyjne GK Brand 24 za IV kwartał 2022 r.

Rozmiar: 286.88 KB

27.12.2022 Raport ESPI 23/2022 – Otrzymanie zawiadomienia o zakończeniu stanu pośredniego nabycia akcji Spółki

Rozmiar: 461.64 KB

17.11.2022 Raport ESPI 22/2022 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Rozmiar: 281.45 KB

14.11.2022 Raport ESPI 21/2022 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku

Rozmiar: 279.40 KB

14.10.2022 Raport ESPI 20/2022 – Wybrane dane operacyjne GK Brand 24 za III kwartał 2022 r.

Rozmiar: 285.64 KB

13.10.2022 Raport ESPI 19/2022 – Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta

Rozmiar: 291.94 KB

16.09.2022 Raport ESPI 18/2022 – Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Rozmiar: 282.64 KB

13.09.2022 Raport ESPI 17/2022 – Rejestracja przez KDPW S.A. akcji serii K

Rozmiar: 281.69 KB

26.08.2022 Raport ESPI 16/2022 – Powiadomienie o transakcji otrzymane na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR

Rozmiar: 277.29 KB