RAPORTY OKRESOWE

 
 

Raport skonsolidowany za I kwartał 2024 roku

Brand24 Raport Q1 2024 Skonsolidowany

Rozmiar: 2.78 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q1 2024 Skonsolidowane

Rozmiar: 730.40 KB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q1 2024 Jednostkowe

Rozmiar: 319.61 KB

Sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe za rok obrotowy 2023

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane 2023

Rozmiar: 777.33 KB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe 2023

Rozmiar: 753.67 KB

Brand24 Sprawozdanie Zarzadu 2023

Rozmiar: 3.19 MB

Brand24 XHTML Skonsolidowane 2023

Rozmiar: 5.66 MB

Brand24 XHTML Jednostkowe 2023

Rozmiar: 5.86 MB

Raport skonsolidowany za III kwartał 2023 roku

Brand24 Raport Q3 2023 Skonsolidowany

Rozmiar: 2.85 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2023 Skonsolidowane

Rozmiar: 762.37 KB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2023 Jednostkowe

Rozmiar: 322.88 KB

Sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe za I półrocze 2023 roku

Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane H1 2023

Rozmiar: 1.46 MB

Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe H1 2023

Rozmiar: 1.44 MB

Brand 24 Sprawozdanie Zarzadu H1 2023

Rozmiar: 3.13 MB

Raport z przegladu SSF H1 2023

Rozmiar: 382.23 KB

Raport z przegladu JSF H1 2023

Rozmiar: 382.35 KB

Raport skonsolidowany za I kwartał 2023 roku

Brand24 Raport Q1 2023 Skonsolidowany

Rozmiar: 2.65 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q1 2023 Skonsolidowane

Rozmiar: 712.41 KB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q1 2023 Jednostkowe

Rozmiar: 319.68 KB

Sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe za rok obrotowy 2022

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane 2022

Rozmiar: 772.12 KB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe 2022

Rozmiar: 757.55 KB

Brand24 Sprawozdanie Zarzadu 2022

Rozmiar: 2.94 MB

Brand24 XHTML Skonsolidowane 2022

Rozmiar: 13.43 MB

Brand24 XHTML Jednostkowe 2022

Rozmiar: 8.32 MB

Raport skonsolidowany za III kwartał 2022 roku

Brand24 Raport Q3 2022 Skonsolidowany

Rozmiar: 2.64 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2022 Skonsolidowane

Rozmiar: 670.00 KB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2022 Jednostkowe

Rozmiar: 224.34 KB

Sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe za I półrocze 2022 roku

Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane H1 2022

Rozmiar: 1.41 MB

Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe H1 2022

Rozmiar: 1.38 MB

Brand 24 Sprawozdanie Zarzadu H1 2022

Rozmiar: 2.73 MB

Raport-z-przegladu-SSF-H1-2022

Rozmiar: 382.28 KB

Raport-z-przegladu-JSF-H1-2022

Rozmiar: 366.86 KB

Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

Brand24 Raport Q1 2022 Skonsolidowany

Rozmiar: 1.14 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q1 2022 Skonsolidowane

Rozmiar: 518.49 KB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q1 2022 Jednostkowe

Rozmiar: 152.96 KB

Sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe za rok obrotowy 2021

BRAND-24-Sprawozdanie-Finansowe-Skonsolidowane-2021

Rozmiar: 600.30 KB

BRAND-24-Sprawozdanie-Finansowe-Jednostkowe-2021

Rozmiar: 584.06 KB

BRAND-24-Sprawozdanie-Zarzadu-2021

Rozmiar: 1.40 MB

BRAND-24-Skonsolidowane-2021

Rozmiar: 11.97 MB

BRAND-24-Jednostkowe-2021

Rozmiar: 6.94 MB

Raport skonsolidowany za III kwartał 2021 roku

Brand24 Raport Q3 2021 Skonsolidowany

Rozmiar: 973.09 KB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2021 Skonsolidowane

Rozmiar: 525.39 KB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2021 Jednostkowe

Rozmiar: 152.81 KB

Sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe za I półrocze 2021 roku

Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane H1 2021

Rozmiar: 1.10 MB

Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe H1 2021

Rozmiar: 1.09 MB

Brand 24 Sprawozdanie Zarzadu H1 2021

Rozmiar: 1.41 MB

Raport z przegladu SSF H1 2021

Rozmiar: 266.49 KB

Raport z przegladu JSF H1 2021

Rozmiar: 266.15 KB

Raport skonsolidowany za I kwartał 2021 roku

Brand24 Raport Q1 2021 Skonsolidowany

Rozmiar: 922.23 KB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q1 2021 Skonsolidowane

Rozmiar: 495.40 KB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q1 2021 Jednostkowe

Rozmiar: 148.95 KB

Sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe za rok obrotowy 2020

Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane 2020

Rozmiar: 1.29 MB

Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe 2020

Rozmiar: 1.27 MB

Brand 24 Sprawozdanie Zarzadu 2020

Rozmiar: 1.77 MB

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego SF 2020

Rozmiar: 388.51 KB

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego SF 2020

Rozmiar: 384.26 KB

Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 roku

Brand24 Raport Q3 2020 Skonsolidowany

Rozmiar: 7.85 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2020 Skonsolidowane

Rozmiar: 7.70 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2020 Jednostkowe

Rozmiar: 850.33 KB

Raport skonsolidowany za II kwartał 2020 roku

Brand24 Raport Q2 2020 Skonsolidowany

Rozmiar: 10.02 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q2 2020 Skonsolidowane

Rozmiar: 7.61 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q2 2020 Jednostkowe

Rozmiar: 831.67 KB

Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku

Brand24 Raport Q1 2020 Skonsolidowany

Rozmiar: 9.30 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q1 2020 Skonsolidowane

Rozmiar: 7.52 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q1 2020 Jednostkowe

Rozmiar: 779.45 KB

Sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe za rok obrotowy 2019

Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane 2019

Rozmiar: 1.47 MB

Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe 2019

Rozmiar: 1.34 MB

Brand 24 Sprawozdanie Zarzadu 2019

Rozmiar: 13.49 MB

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego SF 2019

Rozmiar: 893.49 KB

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego SF 2019

Rozmiar: 799.53 KB

Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 roku

Brand24 Raport Q3 2019 Skonsolidowany

Rozmiar: 8.67 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2019 Skonsolidowane

Rozmiar: 1.32 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2019 Jednostkowe

Rozmiar: 830.93 KB

Raport skonsolidowany za II kwartał 2019 roku

Brand24 Raport Q2 2019 Skonsolidowany

Rozmiar: 7.67 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q2 2019 Skonsolidowane

Rozmiar: 949.72 KB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q2 2019 Jednostkowe

Rozmiar: 336.34 KB

Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku

Brand24 Raport Q1 2019 Skonsolidowany

Rozmiar: 7.59 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q1 2019 Skonsolidowane

Rozmiar: 6.51 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q1 2019 Jednostkowe

Rozmiar: 715.53 KB

Sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe za rok obrotowy 2018

Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane 2018

Rozmiar: 955.03 KB

Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe 2018

Rozmiar: 892.94 KB

Brand 24 Sprawozdanie Zarzadu 2018

Rozmiar: 4.10 MB

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania GK Brand 24 za 2018

Rozmiar: 657.22 KB

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Brand 24 SA za 2018

Rozmiar: 648.31 KB

Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku

Raport skonsolidowany Q3 2018

Rozmiar: 10.27 MB

Raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku

Raport skonsolidowany Q2 2018

Rozmiar: 9.98 MB

Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku

Raport skonsolidowany Q1 2018

Rozmiar: 9.77 MB

Raport jednostkowy za rok obrotowy 2017

Sprawozdanie Finansowe

Rozmiar: 4.00 MB

Sprawozdanie Zarządu

Rozmiar: 12.32 MB

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta

Rozmiar: 1.48 MB