RAPORTY OKRESOWE

 
 

Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 roku

Brand24 Raport Q3 2020 Skonsolidowany

Rozmiar: 7.85 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2020 Skonsolidowane

Rozmiar: 7.70 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2020 Jednostkowe

Rozmiar: 850.33 KB

Raport skonsolidowany za II kwartał 2020 roku

Brand24 Raport Q2 2020 Skonsolidowany

Rozmiar: 10.02 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q2 2020 Skonsolidowane

Rozmiar: 7.61 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q2 2020 Jednostkowe

Rozmiar: 831.67 KB

Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku

Brand24 Raport Q1 2020 Skonsolidowany

Rozmiar: 9.30 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q1 2020 Skonsolidowane

Rozmiar: 7.52 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q1 2020 Jednostkowe

Rozmiar: 779.45 KB

Sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe za rok obrotowy 2019

Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane 2019

Rozmiar: 1.47 MB

Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe 2019

Rozmiar: 1.34 MB

Brand 24 Sprawozdanie Zarzadu 2019

Rozmiar: 13.49 MB

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego SF 2019

Rozmiar: 893.49 KB

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego SF 2019

Rozmiar: 799.53 KB

Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 roku

Brand24 Raport Q3 2019 Skonsolidowany

Rozmiar: 8.67 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2019 Skonsolidowane

Rozmiar: 1.32 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2019 Jednostkowe

Rozmiar: 830.93 KB

Raport skonsolidowany za II kwartał 2019 roku

Brand24 Raport Q2 2019 Skonsolidowany

Rozmiar: 7.67 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q2 2019 Skonsolidowane

Rozmiar: 949.72 KB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q2 2019 Jednostkowe

Rozmiar: 336.34 KB

Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku

Brand24 Raport Q1 2019 Skonsolidowany

Rozmiar: 7.59 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q1 2019 Skonsolidowane

Rozmiar: 6.51 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q1 2019 Jednostkowe

Rozmiar: 715.53 KB

Sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe za rok obrotowy 2018

Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane 2018

Rozmiar: 955.03 KB

Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe 2018

Rozmiar: 892.94 KB

Brand 24 Sprawozdanie Zarzadu 2018

Rozmiar: 4.10 MB

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania GK Brand 24 za 2018

Rozmiar: 657.22 KB

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Brand 24 SA za 2018

Rozmiar: 648.31 KB

Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku

Raport skonsolidowany Q3 2018

Rozmiar: 10.27 MB

Raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku

Raport skonsolidowany Q2 2018

Rozmiar: 9.98 MB

Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku

Raport skonsolidowany Q1 2018

Rozmiar: 9.77 MB

Raport jednostkowy za rok obrotowy 2017

Sprawozdanie Finansowe

Rozmiar: 4.00 MB

Sprawozdanie Zarządu

Rozmiar: 12.32 MB

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta

Rozmiar: 1.48 MB