AUTORYZOWANY DORADCA

CC Group Sp. z o. o.
ul. Marszałkowska 89
00-693 Warszawa
tel.: +48 (22) 440 14 40
e-mail: brand24@ccgroup.pl

KONTAKT DLA INWESTORÓW

Katarzyna Sadowska
CC Group
tel.: +48 (22) 440 14 40
e-mail: brand24@ccgroup.pl

SIEDZIBA SPÓŁKI

Brand 24 S. A.
ul. Strzegomska 138
54-429 Wrocław