KALENDARZ INWESTORA

Data Wydarzenie
29 marca 2022 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za rok 2021
18 maja 2022 Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku
28 września 2022 Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku
28 listopada 2022 Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku