KALENDARZ INWESTORA

Data Wydarzenie
20 marca 2020 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za rok 2019
5 maja 2020 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
14 sierpnia 2020 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
16 listopada 2020 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 r.