KALENDARZ INWESTORA

Data Wydarzenie
4 kwietnia 2024 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za rok 2023
31 maja 2024 Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku
30 września 2024 Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku
29 listopada 2024 Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku