Prezentacja Spółki

Podsumowanie Q1 2019

Brand 24 Q1 2019 Sprawozdanie Zarządu

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

 

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (W MLN ZŁ) 2015 2016 2017 2018
Liczba klientów 887 1 414 2 196 3 096
Przychody ze sprzedaży 2,9 5,0 7,5 11,8
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (0,4) (0,3) (2,9) (1,9)
Zysk (strata) netto (0,3) (0,4) (3,2) (1,8)
Liczba akcji na koniec danego okresu 1 638 820 1 724 820 1 889 540 2 007 302
Aktualna liczba akcji 2 007 302