Prezentacja Spółki

Brand 24 Sprawozdanie Zarządu 2021 Pobierz

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

 

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (W MLN ZŁ) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Przychody ze sprzedaży 2,9 5,0 7,5 11,8 15,7 13,4 15,8
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (0,4) (0,3) (2,9) (1,9) (0,9) (1,0) 0,8
Zysk (strata) netto (0,3) (0,4) (3,2) (1,8) (1,0) (1,3) 0,3
Liczba akcji na koniec danego okresu 1 638 820 1 724 820 1 889 540 2 007 302 2 021 788 2 157 843 2 196 238
Aktualna liczba akcji 2 208 453