Prezentacja Spółki

Brand 24 Sprawozdanie Zarządu 2022 Pobierz

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (W MLN ZŁ) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychody ze sprzedaży 2,9 5,0 7,5 11,8 15,7 13,4 15,8 22,2
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (0,4) (0,3) (2,9) (1,9) (0,9) (1,0) 0,8 2,8
Zysk (strata) netto (0,3) (0,4) (3,2) (1,8) (1,0) (1,3) 0,3 1,5
Liczba akcji na koniec danego okresu 1 638 820 1 724 820 1 889 540 2 007 302 2 021 788 2 157 843 2 196 238 2 208 453
Aktualna liczba akcji 2 208 453