Informacja o zbieranych danych osobowych

Administratorem danych jest Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, e-mail: pomoc@brand24.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 395367, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 222 661,50 zł (opłacony w całości), NIP 525-251-54-79. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych.

Inspktorem Ochrony Danych Osobowych jest Piotr Margolt z którym możesz się skontaktować za pomocą adres email: iod@brand24.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przedstawiania klientowi, dla którego Brand 24 S.A. prowadzi monitoring określonych przez klienta słów kluczowych zamieszczanych w Internecie.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, nick w portalu społecznościowym lub forum internetowym, na którym zostały przez Ciebie użyte słowa kluczowe określone przez klienta, z którym współpracujemy.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia. Prawnie uzasadnionym interesem Brand 24 S.A. jest dostarczanie naszym klientom informacji o komentarzach i postach zamieszczanych przez internautów z użyciem określonych przez naszych klientów słów kluczowych.

Odbiorcami danych osobowych będą:

  1. klient Brand 24 S.A., dla którego prowadzimy monitoring informacji zamieszczanych w Internecie z użyciem określonych przez naszego klienta słów kluczowych,
  2. podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu oraz danych osobowych dla Brand 24 S.A.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usług przez Brand 24 S.A. na rzecz klienta, dla którego prowadzimy monitoring informacji zamieszczanych w Internecie z użyciem słów kluczowych określonych przez naszego klienta albo do czasu wyrażenia przez Ciebie zasadnego sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Skąd mamy Twoje dane osobowe. Pochodzą one z publicznie dostępnych forów internetowych oraz portali społecznościowych, na których opublikowałeś informacje zawierające określone przez naszego klienta słowa kluczowe.

Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).