CASE STUDY

Nauczanie zarządzania marką

w erze cyfrowej: Brand24

w programie studiów

Waleria Pągowska
March 30, 2023
10 min read

Podsumowanie

Wykładowcy Akademii Leona Koźmińskiego, najwyżej ocenianej prywatnej uczelni w Polsce, zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest nauczenie studentów marketingu o monitorowaniu mediów. Kierowniczka Katedry Marketingu, dr Jolanta Tkaczyk, podkreśla znaczenie tych umiejętności dla przyszłych karier i pomaga studentom zdobyć cenne spostrzeżenia poprzez wykłady teoretyczne i praktyczne projekty.

Zajęcia “e-konsument” na uniwersytecie obejmują analizę porównawczą dwóch różnych marek i badanie nieformalnej komunikacji, którą prowadzą wokół nich odbiorcy. Studenci identyfikują również influencerów adekwatnych do współpracy nad kampaniami. Podczas pisania prac magisterskich również wykorzystywane jest narzędzie do monitoringu mediów, m.in. w przypadku analizowania zaangażowania konsumentów w działanie marek w mediach społecznościowych. Dr Tkaczyk zaleca włączenie Brand24 do projektów badawczych w celu lepszego zrozumienia motywacji zarówno nadawcy, jak i odbiorcy podczas tworzenia skutecznych strategii komunikacyjnych. Promuje nawet Brand24 za granicą podczas współpracy uniwersytetów w różnych krajach.

Wykorzystywanie narzędzi do monitorowania mediów w trakcie zajęć na uczelni jest działaniem korzystnym dla studentów. Mogą w teorii i w praktyce analizować reputację marki, kampanie marketingowe konkurentów i trendy w branży, pomagając w zarządzaniu kryzysowym, obsłudze klientów i public relations. Sposoby wprowadzenia monitorowania mediów na uczelni obejmują wykłady teoretyczne, praktyczne projekty i włączenie narzędzi monitorowania mediów, takich jak Brand24, do części badawczych prac magisterskich.

1. O kliencie

Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego to prywatna uczelnia niepubliczna w Warszawie. Założona w 1993 roku, nosi nazwisko znanego polskiego profesora ekonomii i przedsiębiorczości. Uważana jest za najlepszą szkołę biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej (ranking Financial Times 2022), oferującą szeroki zakres programów licencjackich, magisterskich i doktoranckich z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości, ekonomii, prawa, administracji i nauk społecznych.

ALK otrzymała liczne akredytacje i certyfikaty, w tym potrójną akredytację od EQUIS, AMBA i AACSB. W 2022 roku została uznana przez Financial Times za najlepszą szkołę biznesową w Europie Środkowej i Wschodniej.

Mieliśmy przyjemność porozmawiać z Jolantą Tkaczyk - Kierowniczką Katedry Marketingu na Akademii Leona Koźmińskiego. Dr Tkaczyk posiada ponad 20-letnie doświadczenie w marketingu i reklamie, pracowała z różnymi międzynarodowymi i krajowymi markami, instytucjami i organizacjami. Jest również znaną wykładowczynią i badaczką w dziedzinie marketingu, ze szczególnym naciskiem na zachowania konsumentów, branding i strategie komunikacyjne.

2. Problem

Umiejętność prawidłowego monitorowania mediów i marek w sieci jest obecnie ważna i pożądana przez pracodawców. Wiele osób zaczyna jej nabierać dopiero na początku albo w trakcie swojej ścieżki zawodowej.

Monitoring mediów to kluczowe działanie dla firm, które chcą śledzić i analizować obecność oraz reputację swojej marki w internecie. Dostarcza ono cennych informacji na temat opinii klientów, relacji publicznych, analizy kampanii marketingowych i nie tylko. Dlatego ważne jest, aby studenci kierunków marketingowych na uczelniach zrozumieli znaczenie monitorowania mediów i nauczyli się analizować dostarczane im informacje.

Nauka korzystania z narzędzi do monitorowania mediów, takich jak Brand24, pozwala studentom zdobyć wartościowe umiejętności, które pomogą im w przyszłych karierach. Social listening to również niezbędna umiejętność, której studenci powinni się nauczyć, ponieważ zapewnia bardziej holistyczny przegląd rozmów online związanych z marką, branżą i konkurentami.

Dlatego uczelnie powinny priorytetowo traktować nauczanie monitorowania mediów wśród studentów marketingu, aby pomóc im stać się lepszymi marketerami. Ale jak to zrobić?

3. Rozwiązanie

Podczas wywiadu rozmawialiśmy na temat różnych sposobów wprowadzenia monitorowania mediów na zajęciach z marketingu.

Teoretyczne wprowadzenie do monitoringu sieci

Podczas niektórych swoich kursów dr Tkaczyk skupia się głównie na teorii monitorowania mediów, w szczególności na tym, jak można je wykorzystać w biznesie. Aspekt teoretyczny omawiany jest przed pokazaniem możliwości Brand24 za pomocą różnych przykładów. Podczas prezentacji na żywo przedstawiane są proces tworzenia projektu i jego wdrożenia. Prezentacja skierowana jest do studentów studiów podyplomowych i MBI.

Ćwiczenia prowadzone na zajęciach są bardziej strategiczne i mają na celu zapewnienie studentom głębszego zrozumienia znaczenia monitorowania sieci, budowania wizerunku marki i analizy konkurencji, a także e-PR.

Wyniki z ostatnich 30 dni (stan na 04.04.2023) dla ALK z zakładki Analiza w Brand24

Praktyczne projekty zaliczeniowe

Zachowanie konsumentów online to złożony temat, wymagający uwzględnienia wielu różnych czynników. W programie magisterskim z e-commerce studenci biorą udział w projektach, które mają na celu pomóc im zrozumieć niuanse tego tematu. Projekt jest podzielony na dwa wątki badawcze:

> Pierwszy wątek dotyczy analizy porównawczej obecności online i zachowań dwóch różnych marek. Jest to kluczowy aspekt projektu, ponieważ pomaga studentom zrozumieć unikalne wyzwania i szanse, jakie każda marka posiada w przestrzeni internetu. Na przykład, globalny gigant - Netflix może stawić czoła innym wyzwaniom niż marka Canal+, która jest dystrybuowana tylko na polskim rynku. Analizując różne marki, studenci mogą lepiej zrozumieć, jak różnią się zachowania online na różnych rynkach.

Porównanie dwóch projektów studenckich z Brand24

 

> Drugi wątek projektu dotyczy komunikacji nieformalnej, w której studenci wybierają markę i związane z nią słowa kluczowe, aby znaleźć influencerów, z którymi marki mogą współpracować podczas kampanii marketingowych. Ten aspekt projektu wymaga od studentów kreatywnego myślenia o tym, jak angażować się z konsumentami online i znajdować nowe sposoby na zwiększenie zaangażowania. Korzystając z narzędzi takich jak chmura kontekstu, studenci mogą zawęzić swoje poszukiwania i szybciej znaleźć odpowiednich influencerów, którzy pasjonują się tymi samymi tematami, co wybrana przez nich marka.

Lista potencjalnych influencerów dla marki Grycan. Osoby z największym zasięgiem z ostatnich 30 dni (stan na 04.04.2023)

 

Podczas całego projektu studenci powinni prezentować swoje wyniki w sposób klarowny i zwięzły. Wymaga to wyboru odpowiednich marek, dokładnego interpretowania wyników, identyfikowania podobieństw i różnic między nimi, czy poprawnego interpretowania analizy sentymentu. Prezentacja jest następnie oceniana na podstawie tych kryteriów, a studenci otrzymują cenne wskazówki i ogólną opinię na temat ich działań.

Wsparcie przy pracach magisterskich

Skuteczne strategie komunikacji dla marek w mediach społecznościowych wymagają głębokiego zrozumienia zachowania konsumentów. Aby to osiągnąć, studenci dr Tkaczyk pracujący nad pracami magisterskimi z zakresu strategii komunikacji często korzystają z różnych narzędzi, które pomagają im analizować, w jaki sposób konsumenci angażują się w działania marki w mediach społecznościowych. Jednym z powszechnych podejść jest tworzenie projektów dla konkretnych marek w określonej kategorii produktów w danym sektorze. Te projekty mogą pomóc studentom w identyfikowaniu podobieństw i różnic w strategiach komunikacyjnych, umożliwiając im kompleksowe zrozumienie tego co działa, a co nie.

Analiza wyników dla projektu Panek

 

Oprócz analizy aktywności w mediach społecznościowych studenci przeprowadzają również wywiady z przedstawicielami firm oraz badania ankietowe wśród konsumentów. Dzięki zbieraniu danych z obu stron kanału komunikacji mogą uzyskać bardziej kompletny obraz tego, co motywuje zarówno nadawcę, jak i odbiorcę. Te dane mogą następnie być analizowane za pomocą narzędzi takich jak Brand24, aby zidentyfikować wzorce w sposobie, w jaki ludzie rozmawiają o markach, w tym jakie konteksty są najbardziej skłonne generować szum medialny i jakie rodzaje treści są najbardziej angażujące.

Polecam korzystanie z Brand24 w pracach magisterskich, zwłaszcza tych dotyczących marketingu szeptanego. Pomaga nam to zrozumieć, dlaczego ludzie rozmawiają o markach, w jakim kontekście angażują się i co ich motywuje. W celu stworzenia skutecznej strategii komunikacji w mediach społecznościowych, istotne jest zrozumienie motywacji zarówno nadawcy, jak i odbiorcy.

Jolanta Tkaczyk

Kierowniczka Katedry Marketingu na ALK

4. Cel

Dr. Tkaczyk dostrzega wartość monitorowania mediów i skutecznie promuje je wśród swoich studentów, poprzez prowadzenie projektów analizy konkurencji, wykłady na ten temat oraz zachęcanie studentów do wykorzystania Brand24 w badaniach w swoich pracach magisterskich. Promuje też narzędzie podczas zagranicznych wykładów.

Wprowadzenie narzędzi do monitorowania mediów na studiach marketingowych może przynieść wiele korzyści, ponieważ pozwala studentom na uzyskanie w czasie rzeczywistym lepszego wglądu w działania analizowanej marki, kampanie marketingowe konkurentów oraz trendy w branży. Monitoring mediów może również pomóc w zarządzaniu kryzysowym, obsłudze klienta i public relations. Poprzez odpowiednie skonfigurowanie projektu monitorowania mediów, studenci mogą lepiej zrozumieć badaną grupę docelową i podejmować świadome decyzje, aby poprawić reputację marki i ogólną wydajność na rynku.

Te obserwacje, przez swoją uniwersalność, mogą być później przełożone na działania w pracy zawodowej w marketingu. Tym samym uświadamianie studentów o wartości media monitoringu i wykorzystywanie go w praktyce może zapewnić studentom przewagę konkurencyjną już na pierwszych etapach ich ścieżki zawodowej. 

W ramach naszych współprac z różnymi uniwersytetami miałam okazję podróżować do Peru, Gruzji, Hiszpanii, Portugalii i Francji, gdzie prowadziłam zajęcia dla studentów. Podczas tych wizyt przedstawiam Brand24 i zachęcałam studentów do jego wykorzystania. Jestem pewna wartości, jakie to narzędzie daje studentom.

Jolanta Tkaczyk

Kierowniczka Katedry Marketingu na ALK

5. Rekomendacje

Interesuje Cię wprowadzenie tematu monitoringu mediów do swojego programu nauczania? Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc:

Oferuj szkolenia z zakresu monitoringu mediów: Aby wprowadzić studentów w temat monitoringu mediów, uniwersytety mogą oferować sesje szkoleniowe lub warsztaty, które nauczą studentów, jak skutecznie korzystać z narzędzi i platform skupiających się na social listeningu. To może pomóc im w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do monitorowania mediów społecznościowych, śledzenia relacji prasowych i analizy danych.

Stosuj studia przypadków: Studia przypadków mogą być skutecznym sposobem wprowadzania studentów w tematykę monitoringu mediów. Prezentując przykłady rzeczywistych zastosowań monitoringu mediów w różnych kontekstach, uniwersytety mogą pomóc studentom zrozumieć potencjalne korzyści i zastosowania monitoringu mediów.

Zachęcaj do projektów studenckich: Uniwersytety mogą zachęcać studentów do realizowania projektów monitorowania mediów w ramach zajęć lub działań pozalekcyjnych. To pozwoli na zdobycie praktycznego doświadczenia w zakresie narzędzi i technik monitoringu mediów oraz rozwijanie praktycznych umiejętności, które mogą zastosować w swoich przyszłych karierach.

Zapewnij dostęp do narzędzi monitoringu mediów: Aby ułatwić projekty i zadania studentom, uniwersytety mogą zapewnić dostęp do narzędzi i platform monitoringu mediów. Zapewnienie studentom dostępu do tych narzędzi może pomóc im w rozwoju ich umiejętności monitorowania mediów. Napisz do nas, pomożemy stworzyć najlepszy plan dla Ciebie: help@brand24.com

Podkreśl szanse zawodowe: Wreszcie, uniwersytety mogą podkreślić szanse zawodowe w dziedzinie monitoringu mediów, aby motywować studentów i pokazać, jakie umiejętności są wymagane na rynku pracy. Mogą obejmować karierę w analizie mediów, public relations, marketingu i zarządzaniu mediami społecznościowymi. Podkreślając te możliwości, wykładowcy mogą pomóc studentom zobaczyć wartość rozwijania swoich umiejętności w zakresie monitoringu mediów.

Hi!

W Brand24 naprawdę lubimy słuchać historii sukcesu naszych klientów. To upewnia nas o użyteczności narzędzia i napawa nas dumą, że możemy być wsparciem w działaniach marketingowych i sprzedażowych.

Jednocześnie pozwala to zainspirować innych do wypróbowania pełnego potencjału monitoringu internetu.

Może i Ty korzystasz z Brand24 w swojej codziennej pracy i chcesz podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze światem. Jeśli tak, napisz do mnie!

Frame 75
Waleria Pagowska
Product Marketing Specialist