CASE STUDY

Jak Brand24 wspiera projekty badawcze w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań

Waleria Pągowska
April 18, 2023
6 min read

Podsumowanie

W tym studium przypadku dowiadujemy się, w jaki sposób Brand24 jest wykorzystywany do wspierania projektów badawczych i analizy danych online.

Grzegorz Rzeźnik, Kierownik ds. Badań i Innowacji Uniwersytetu SWPS, wykorzystuje Brand24 do identyfikacji trendów i kluczowych aktorów w monitorowaniu rynku, rozwoju nauki i analizie trendów. Narzędzie jest przydatne w działalności badawczo-rozwojowej i badaniu potencjału innowacyjnego w różnych dziedzinach ze względu na zakres analizowanych źródeł internetowych oraz wiarygodność zbieranych danych.

Zespół wykorzystuje Filtr Domen wraz z ręcznie monitorowanymi źródłami, aby uzyskać dodatkową wartość poznawczą z kilkunastu dziedzin gospodarki i nauki. Możliwości Brand24 wykorzystywane są również do analizy trendów, gdzie Grzegorz szuka informacji o technologiach wodorowych, konkretnych firmach energetycznych i bada wiele innych zagadnień. Zespół ma ulubione funkcje, takie jak filtr spamu, filtr sentymentu, Influence Score, kategoryzacja według domeny i dodatkowe kodowanie dla każdego projektu.

Brand24 pomaga Grzegorzowi i jego zespołowi wyprzedzić konkurencję, podejmując decyzje w oparciu o dane i określając potencjalne innowacyjne usługi maklerskie, które można zaoferować.

1. O kliencie

We spoke with:

Grzegorz Rzeźnik
Grzegorz Rzeźnik
Manager ds badań i innowacji Uniwersytetu SWPS

SWPS

Mieliśmy przyjemność porozmawiać z managerem ds badań i innowacji Uniwersytetu SWPS - Grzegorzem Rzeźnikiem. Grzegorz jest analitykiem biznesowym i managerem, który współpracuje z przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Realizuje projekty innowacyjne we współpracy z naukowcami oraz partnerami publicznymi i biznesowymi, którzy chcą opracować i wprowadzić na rynek swoje rozwiązania. Korzystanie z danych internetowych pozwala na uzupełnienie analizy rynkowej projektu badawczo-rozwojowego o identyfikację trendów, technologii a także kluczowych aktorów i inwestycji istotnych dla projektowanych rozwiązań, usług i produktów.

2. O projekcie

Brand24 jest wszechstronnie wykorzystywany w działaniach marketingowych i sprzedażowych firm. W tym case study opowiemy o zupełnie innym jego zastosowaniu, jako narzędzia wspomagającego projekty badawcze oraz analizę danych internetowych w identyfikowaniu trendów i rozwoju innowacji.

“W programie Regionalna Inicjatywa Doskonałości realizowanym na Uniwersytecie SWPS rozwijamy różne metody projektowania i wdrażania innowacji z wykorzystaniem dorobku nauk społecznych. Jednym z efektów projektu jest opracowanie  i przetestowanie nowej usługi brokerskiej dla innowatorów i decydentów, w której korzystamy z danych internetowych” - tłumaczy nasz rozmówca. 

Dane internetowe wykorzystują do  monitorowania wyników badań, trendów i zjawisk, które mają istotny wpływ na rozwój nauki i gospodarki. Technologie i specjalizacje zarówno naukowe jak i biznesowe mają swój wymiar w internecie który można mierzyć i klasyfikować na kilka sposobów. W efekcie są w stanie ocenić w konkretnym momencie i miejscu w co inwestują firmy, co publikują ośrodki naukowe oraz jakie z tego mogą wynikać informacje o przyszłych trendach i innowacjach.  

Analizowane obszary zostały zakodowane i są monitorowane z wykorzystaniem narzędzi Brand24 - dla każdego zostały założone odrębne projekty w polskiej i angielskiej wersji narzędzia, z których raz w miesiącu wyciągane są raporty z zebranymi wzmiankami i źródłami ich pochodzenia. Raporty są podstawą i uzupełnieniem dalszych prac nad identyfikacją aktywności badawczo-rozwojowej oraz potencjału innowacyjnego dla analizowanych technologii i dziedzin nauki. 

Dane internetowe wykorzystujemy do  monitorowania wyników badań, trendów i zjawisk, które mają istotny wpływ na rozwój nauki i gospodarki.

Grzegorz Rzeźnik

Managerem ds Badań i Innowacji, Uniwersytet SWPS

3. Największe korzyści

Dla zespołu największą korzyścią narzędzia jest zasięg analizowanych źródeł internetowych oraz wiarygodność zebranych danych.

“Informacje, które dostarcza wiele narzędzi analitycznych ogranicza zakres możliwych analiz.  Wasze narzędzie jest jednym z najlepszych dostępnych źródeł tego typu danych” - dodaje nasz rozmówca. 

Ustawienia źródeł w Brand24

W kontekście analizy danych internetowych wykorzystywanych w projektach badawczo-rozwojowych korzyścią są zasięg źródeł i zróżnicowane możliwości kategoryzowania treści (typ źródła, sentyment wzmianki i odsiewanie wiadomości typu spam) czy selekcjonowania wg domen, źródeł i dodatkowych kodów).

Sprawdziliśmy inne narzędzia i zdecydowaliśmy się na Brand24, ponieważ 90% potrzebnych danych internetowych zbieramy właśnie tutaj

Grzegorz Rzeźnik

Menadżer ds Badań i Innowacji, Uniwersytet SWPS

4. Sposoby wykorzystania Brand24

Dane zbierane przez Brand24 są traktowane jako dane uzupełniające dane publiczne oraz wyniki badań naukowych i analiz branżowych. Zespół pobiera je i analizuje własnymi metodami poprzez wyznaczenie odpowiednich wskaźników, które odpowiadają na pytanie, czy i w jaki sposób określona technologia zyskuje na popularności. Poza tym narzędzie jest wykorzystywane w dwóch dodatkowych obszarach - monitoringu rynku, rozwoju nauki oraz analizie trendów.

Monitoring rynku

Z kilkunastu monitorowanych obszarów gospodarki i nauki Grzegorz i jego zespół pozyskuje  informacje, które mogą mieć dla nich dodatkową wartość poznawczą - newsy z najnowszymi rozwiązaniami, wpisy o tym, kto utworzył startup albo jaka firma kupiła lub sprzedała swoją technologię (takie dane często nie są bezpośrednio podawane przez podmioty, dlatego informacji o transakcji trzeba szukać w innych źródłach). Przydatne okazują się tutaj przede wszystkim zasięg wzmianek, ich liczba oraz sentyment. Są to dla nich dodatkowe informacje, którymi mogą wzbogacić raport przygotowany według własnej metodologii. 

Ustawienia sentymentu w Brand24

Dane z Brand24 to jedna z dwóch zmiennych, które w tym projekcie analizuje zespół. Drugą jest lista źródeł monitorowanych manualnie. W tej grupie znajdują się opinie ekspertów i raporty branżowe, które wymagają większej uwagi i są traktowane w badaniu priorytetowo. W narzędziu wsparciem w odszukiwaniu takich projektów jest Filtr domen - Brand24 przyjmuje tu funkcję wspomagającą. Jest to dla nas ważne źródło informacji. Na początek metodą ekspercką i na podstawie sprawdzonych źródeł danych typujemy obszary badawcze, a później z wykorzystaniem Brand24 sprawdzamy, co o tych zagadnieniach myślą użytkownicy internetu. Sprawdzamy, czy dany temat cieszy się popularnością, czy może utknęliśmy w bańce informacyjnej i powinniśmy rozszerzyć próbę badanych źródeł. W określaniu tego bardzo pomagają nam liczba wzmianek i ich zasięg wyznaczane przez Brand24” - tłumaczy nasz rozmówca.

Wiemy czego szukamy, Brand24 pomaga nam znaleźć te informacje i doprecyzować badane obszary.

Grzegorz Rzeźnik

Menadżer ds Badań i Innowacji, Uniwersytet SWPS

Analiza trendów

Brand24 to skuteczne narzędzie dla firm, które chcą przeprowadzić analizę trendów na platformach społecznościowych. Pozwala użytkownikom monitorować i śledzić rozmowy oraz wzmianki o ich marce, konkurentach i branżowych słowach kluczowych w czasie rzeczywistym. Analizując zebrane dane, firmy mogą zidentyfikować pojawiające się trendy, popularne tematy i nastroje wokół swojej marki. Informacje te można wykorzystać do podejmowania świadomych decyzji dotyczących strategii marketingowych, rozwoju produktów i obsługi klienta. Ponadto konfigurowalne raporty i pulpity nawigacyjne Brand24 ułatwiają wizualizację i udostępnianie spostrzeżeń członkom zespołu i interesariuszom. Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z Brand24 do analizy trendów jest dla firm cennym sposobem na wyprzedzenie konkurencji i podejmowanie decyzji w oparciu o dane. 

Kontekst dyskusji dla projektu "Zdrowie" w Brand24

Grzegorz również wykorzystuje te możliwości w swoich analizach. “Jeżeli kodem jest “energetyka”, szukamy informacji o technologiach wodorowych lub konkretnej firmie energetycznej. Sprawdzamy, kiedy i dlaczego zagadnienie robi się bardziej popularne, kto ma wpływ na wzrost tej popularności i ile osób oraz jaką kwotę zainwestowało w ten obszar” - tłumaczy. Informacje te ze względu na surowe ramy pracy badawczej nie są przez niego wykorzystywane przy raportowaniu wyników, mają jednak wartość dodatnią jako źródło inspiracji. 

Obecnie Grzegorz myśli nad szerszym wykorzystaniem tych możliwości narzędzia i testuje je. Sprawdza nie tylko zasięg i liczba, ale też sentyment i kontekst wyłapanych wzmianek. To sprawia, że projekty nie mają stałej formy, a rozwijają się wraz z pojawianiem się nowych informacji. “Planuję zmodyfikować profil projektów - kody zostają te same (np. “design”), ale słowa kluczowe oraz frazy wymagane i wykluczone (np. “AR”, “NFT”) będziemy dostosowywać na podstawie mapowania zidentyfikowanych technologii i ich twórców” - Grzegorz zastrzega, że nadal trwają testy nowej metody mapowania trendów.

5. Najbardziej przydatne funkcje

Wśród funkcji Brand24 kilka z nich zespół wykorzystuje chętniej niż inne. Należą do nich m.in. filtr spamu, filtr sentymentu, Influence Score, kategoryzowanie wg domen oraz dodatkowe kodowanie w poszczególnych projektach.

Podczas przeglądania wzmianek w projektach, Grzegorz najczęściej sprawdza zasięg postu i sentyment wzmianek, który pomaga w śledzeniu nastrojów autorów danych treści i wyciąganiu wniosków z w ten sposób posegregowanych informacji.

W projektach często wykorzystywany jest również Filtr spamu. “Maksymalnie go podnoszę, ponieważ na przykład wpisy na Twitterze mają swoją dynamikę, przez co jest dużo wzmianek, ale mało treści” - tłumaczy Grzegorz, dodając, że informacje, które pojawiają się na tym portalu, mogą się okazać przełomowe, ale na poziomie analizy takich wniosków nie dałoby się obronić. 

Podobną wskazówką są dla zespołu dane pozyskiwane z Kontekstu dyskusji, inaczej Chmury słów. Jest to lista zagadnień, które autorzy treści wykorzystują w zestawieniu ze słowem kluczowym projektu. Pozwala to m.in. dodać wymagane zwroty lub wykluczyć te, które nie są powiązane z obszarem rynku, który jest badany.

Informacje, które dostarcza wiele narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, ogranicza zakres możliwych analiz.  Wasze narzędzie jest jednym z najlepszych dostępnych źródeł tego typu danych.

Grzegorz Rzeźnik

Menadżer ds Badań i Innowacji, Uniwersytet SWPS

6. W czym może Ci pomóc Brand24

Grzegorz wykorzystuje Brand24 do zbierania informacji na temat obszarów rynku, które analizują w ramach projektu badawczego.

Celem monitoringu mediów jest określenie potencjału, jaki miałoby wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi brokerskiej. Brand24 wspiera naszego rozmówcę w przeszukiwaniu internetu i zbieraniu danych, z których zespół może w kolejnych etapach wyciągać wnioski. 

Poprosiliśmy o krótkie podsumowanie Brand24 - Grzegorz ocenił:

  • intuicyjność narzędzia na 7/10
  • ilość i zakres dostarczanej treści na 8/10
  • kategoryzację treści na 10/10

Jeżeli widzisz wśród zastosowań coś, co może pomóc w rozwoju Twojej marki, skontaktuj się z nami - pomożemy Ci wybrać plan dla siebie.

Hi!

W Brand24 naprawdę lubimy słuchać historii sukcesu naszych klientów. To upewnia nas o użyteczności narzędzia i napawa nas dumą, że możemy być wsparciem w działaniach marketingowych i sprzedażowych.

Jednocześnie pozwala to zainspirować innych do wypróbowania pełnego potencjału monitoringu internetu.

Może i Ty korzystasz z Brand24 w swojej codziennej pracy i chcesz podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze światem. Jeśli tak, napisz do mnie!

Frame 75
Waleria Pagowska
Product Marketing Specialist