Social media buzz wokół infoShare 2016

Social media buzz wokół infoShare 2016

InfoShare to największa konferencja startupowo-technologiczna w Europie Środkowo-Wschodniej. O tym, jak wielkie jest to wydarzenie świadczy nie tylko liczba uczestników, ale także duża ilość wzmianek na ten temat w Internecie.

Aneta Głowacka
May 22, 2016 ・ 1 min.